David mot Goliat

Akershus festning. UTSATT.

Dette er et helt nytt seminar som fokuserer på styrken i det å være underdog. Vi tror ofte de mektige og de største råder grunnen, men da misforstår vi både styrke og strategi. Det usannsynlige - det å seire mot overmakten - er heller regelen enn unntaket hvis man spiller sine kort riktig. Spilleregler kan endres, og man kan utnytte det som tilsynelatende er overmaktens fordel. Samtidig kan du perfeksjonere din egen styrke. Vi bruker både fortellingene om David mot Goliat og norsk motstandsbevegelse under krigen som inspirasjon.
 
For mer informasjon eller påmelding kontakt: john.steineger@keiron.no

David mot Goliat er den episke fortelling om en unge gjetergutt som slår en formidabel opponent mot alle odds. Har vi feiltolket fortellingen? Det å være underdog kan bli din største styrke. Våre motstandshelter under krigen oppdaget denne hemmeligheten. Du kan endre spillereglene og ikke la deg dupere av overmakten. Men det forutsetter at du er tro mot egne verdier og mål, og at du har utholdenhet og entusiasme til å stå løpet ut.  Uansett hvilken prøvelse du blir utsatt for.

Mye av programmet vil derfor finne sted på Akershus festning. Et festningsverk midt i Oslo som har vært beleiret, men aldri hærtatt. Festningen har vært sentral i Norges historie gjennom 800 år, særlig under andre verdenskrig. Vi er blitt gitt nøkler til å kunne åpne rom og områder som viser hvordan man beskyttet seg mot ytre fiender. Festningen, samt historiene om enkeltmennesker og hendelser fra andre verdenskrig, gir deltakerne muligheten til å reflektere over egne forsvarsverk og mestringsstrategier, både som personer og organisasjoner.

Seminaret passer for ledere både i private og offentlige virksomheter som ønsker å stå bedre i møte med en overmakt; enten det er sterke konkurrenter, endrede rammebetingelser, eller at man er en liten aktør. Eller kanskje man rett og slett har lyst til å være en David med alle underdogens fordeler. Seminaret fokuserer på deltakernes utfordringer og gir derfor både en faglig fordypning og praktisk nytte.

Les mer om seminaret i den vedlagte brosjyren.