Vinterseminar

Grefsenkollen 18. januar 2019

KEIRON’s Vinterseminar er en dag for visdom, refleksjon og opplevelser. Som før holder vi seminaret på

Grefsenkollen, men denne gangen utvider vi med teaterstykket ”OSLO” på kvelden. 

Vi kobler temaet Motsetninger kan overstiges med oppsettingen av den Tony-awards-vinnende OSLO på Det Norske Teatret. Musikalen handler om Oslo-avtalen der Israel og Palestina klarte det få trodde var mulig. Men det er ikke bare på storpolitikkens arena at dette temaet gjør seg gjeldende. Ledergrupper har per default i seg interessemotsetninger og spenninger. Det har parforhold også.

 

 


 

Vi ønsker deg velkommen til KEIRON’s Vinterseminar på Grefsenkollen restaurant 18. januar kl 09.00-17.00, og vi fortsetter med teaterstykket OSLO på Det Norske Teatret kl 19.30 - ca 22.00. 

Temaet handler om motsetninger og konflikter, og hvordan disse kan overstiges. Vi ser på temaet på tre forskjellige nivå: Makronivå med Oslo-avtalen, mesonivå med ledergrupper og mikronivå med parforhold. Musikalen legger grunnlaget med den unike historien om hvordan selv en fastlåst konflikt kan la seg løse opp. Ledergrupper vil alltid måtte takle ulike interesser og strategiske syn. I beste fall driver dette organisasjonen framover til fremragende resultater, i verste fall ødelegger det organisasjonen. Likeså kan familien være trygghetens favn eller briste i julestria og andre strider. Vi tar opp perspektiver på konflikter som gjelder uansett hvilket nivå konflikten befinner seg på. Uvante, morsomme og særdeles nyttige modeller trekkes fram. Fagfolk fra storpolitikk, lederutvikling og familierådgivning bidrar. Og vi avslutter dagen med teater.

Steinar Bjartveit:  ”Visdom på Vismennenes Dag”

Magnus Huth:  ”Motsetninger i ledergrupper”

Tonje Moe Thompson og Catrin Sagen:  ”Konfliktenes dans i parforhold”

Gro Møllerstad og Hans Jacob Frydenlund:  ”Oslo-prosessen og konflikter på storpolitisk arena”

Det blir spennende faglige innspill som kombineres med gode samtaler i mindre grupper – slik at du får best mulig utbytte av denne dagen. Ta en titt på vedlagte brosjyre for mer informasjon. KEIRON tilbyr også dette seminaret som et bedriftsinternt seminar til organisasjoner etter nyttår, så si fra hvis din organisasjon er interessert.

Seminaravgiften er kr 3.800 (inkluderer 2-retters lunch) + kr 450 for teaterbillett. Vi har et begrenset antall plasser til seminaret, så skynd dere å melde dere på.

 

Påmelding skjer til:

https://www.deltager.no/vinterseminar_keiron_2018_med_musikal_oslo_18012019