Vi utvikler ledere, ikke administratorer. Vi utvikler handlekraftige ledere som tør å gå inn i vanskelige situasjoner. Vi utvikler ledere som strever for noe større enn seg selv. Vi utvikler reflekterte ledere som våger å se sine svakheter. Gjennom slike ledere - forteller teori, forskning og erfaring - oppnår man resultater.

KEIRON er et velkjent konsulentfirma som utvikler ledere og ledergrupper. Firmaet jobber med mange toppledergrupper, men også bredt og spisst i organisasjoner. Vi har solid erfaring fra mange bransjer, både i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt.

KEIRON’s særskilte tilnærming integrerer moderne ledelsesteorier med historiske personer og epoker. Framifrå prestasjoner skapes ikke ved å lære om gjennomsnittlige former for ledelse. Vi lærer av de beste. Kunst og skjønnlitteratur trekkes inn for å belyse fasetter ved ledelse og samspill. Tankegods og innsikter fra andre tider og kulturer utvider våre horisonter.

Tre hjørnesteiner står fast i vår tilnærming til lederutvikling,
 og disse skiller oss ut fra andre aktører:

Klassiske perspektiver – bruk av historie, filosofi og kunst
Akademisk tyngde – tilnærminger forankret i solid teori og forskning
Refleksjon over egen praksis – læring gjennom refleksjon og utprøving i egen ledergjerning

Våre konsulenter har derfor tverrfaglig bakgrunn fra psykologi, historisk-filosofiske fag og ledelsesfag.


JAKTEN PÅ LEDERSKAP

Denne tilnærmingen har blitt anerkjent internasjonalt i en studie foretatt av Ashridge Business School og UNICON.

KEIRON tror at ledere kan ha en avgjørende betydning.

Enkeltmennesket kan utgjøre en forskjell. Men da må lederen aktivt ta rollen. Så hvorfor vil du være leder? Ledelse er verken en stilling eller en karriere. Du må velge lederskap. Du må velge noe du skal lede for, prestasjoner som skal utrettes. Så hvorfor skulle noen følge deg? Det er ikke gitt at de gjør. Lederskap er en relasjon, og du må gjøre deg fortjent til lederskapet. Lederskap defineres ikke ved verktøy eller siste konsulent-hit. Lederskap er sterkt personlig forankret - i den unike, flotte og rare personen som du er. Og du må mestre omgivelsene der lederskapet skal utøves.

Kentauren Keiron var lederutvikler for alle de store heltene i gresk mytologi. Halvt beist, halvt menneske. Tøff og hard, men også empatisk og omsorgsfull. Noe sånt. Det er vår rolle.

De tar deg med på indre og ytre reiser gjennom uslåelig historiefortelling - reiser som setter spor og endrer både egeninnsikt, forhold til omgivelser og lederskap.


Thoralf Granerød, tidl. informasjonsdirektør SpareBank 1 Gruppen