Vikingenes oppdagelser og erobringer – når mulighetene oppstår

Må veien planlegges, eller vil de viktigste valgene oppstå underveis? De mest suksessfulle strategiene er visjoner, ikke planer.

Under slaget ved Stiklestad blir en ung mann fraktet i sikkerhet, rett før Olav den Hellige faller og slaget er over. Mannens flukt bringer han først til Russland og så videre til det bysantinske riket, og veien blir til mens den blir gått opp. Viktige valg må hele tiden tas når hendelser oppstår. Muligheter dukker opp gjentatte ganger. Hver gang griper han tak i dem før de passerer. Femten år senere har han rukket å opparbeide seg en av de største privateide formuene Nord-Europa har sett på lang tid, og han vender tilbake til Norge for å sette kronen på verket – og sitt eget hode. 

Oppnådde han det han gjorde fordi han slavisk fulgte en plan? Eller var det fordi han var ekstremt dyktig til å gripe de mulighetene som oppstod underveis? 

Kunsten å forutse et selskaps framtidige omgivelser nøyaktig, er få forunt. Likevel er man som leder nødt til å prøve. Deretter legger man planer for å møte disse omgivelsene på best mulig måte. Planen blir omsatt til handling, og hvert ledd nedover i organisasjonen trer hatten på seg. Mon tro om den passer! 

Men legges strategi alltid best ved planlegging? Det er som oftest et avvik mellom hva som planlegges gjort, og hva som faktisk har blitt gjort når man ser tilbake i ettertid. Ikke alle disse avvikene er negative. Noe av det som ble gjort i strid med den hellige planen blir kanskje til og med selskapets store nyvinning. En ny prosess. Et nytt produkt. En idé som oppstår i et møte med en misfornøyd kunde. 

Vikingtiden er full av eksempler på noen som våger å utforske. Gjøre noe helt nytt. Noe som ikke er planlagt. Fokus skifter i tråd med kreative tanker, eller muligheter som dukker opp. Oppdagelsesferder og tokt fra nåværende Amerika i vest til Irak i øst. England har hatt fire vikingkonger. Svenske vikinger dro på østerled innover i Russland. Vant vikingene fram fordi de alltid fulgte en nøye lagt plan, utarbeidet etter en toppleders langsiktige visjon? Aldeles ikke. 

Seminaret tar i bruk historiske steder i Oslo, og passer for organisasjoner og ledere som vil bli utfordret på egen strategisk tankegang. Vi fokuserer på vikingenes unike evne til utforsking. Vi setter deres tanker inn i vår tids organisasjoners egne utfordringer. Du lærer ting som du kan bruke direkte i eget lederskap og virke. I tillegg til, som nevnt i første avsnitt, å få høre den fascinerende historien om Harald Hardrådes vei til makten. 

 


LAST NED: Vikingbrosjyre