Elizabeth I – Tåler du lederrollen?

Seminaret setter fokus på å tåle lederrollen. Og her finnes det knapt noe bedre eksempel enn Englands store regent: Elizabeth I. Få ledere har hatt så mange odds mot seg, eller møtt så motstridende forventningspress. Likevel klarer hun å løse forventningene som ligger på henne, ikke ved reaktiv aksept, men ved proaktiv rolleutforming. Elizabeth I tar rollen som leder og regent. Hun tåler motgang og krysspress. Med henne blir England en verdensmakt.

 

Vi ser nærmere på lederrollen i lys av forventninger som ligger i organisasjonen, og hvordan møte disse. I dette perspektivet er ledelse en byttehandel mellom ledere og medarbeidere. Du får ikke lederskap uten videre, du må gjøre deg fortjent til det.

Vi skal også lære av Elizabeths motsats, teaterets mest berømte skikkelse, Shakespeares Hamlet. Hamlet er prinsen, som i et vanvittig krysspress aldri klarer å bestemme seg, og derfor ender med en løsning som mange ledere har valgt både før og senere – han spiller gal.

Seminaret gjennomføres i London hvor vi benchmarker en tid som grenser opp mot vår egen tid, men som i enda sterkere grad var preget av omveltninger og utfordringer. Du vil oppleve London helt annerledes når vi bruker det som ”klasserom” i dette seminaret.

Sir Roy Strong om det å skape et lederbrand : "The cult of Gloriana was skilfully created to buttress public order and, even more, deliberately to replace the pre-Reformation externals of religion, the cult of the Virgin and saints with their attendant images, processions, ceremonies and secular rejoicing"


LAST NED: Londonbrosjyre

I have teams in Oslo, Stockholm, Trondheim and London, and through a development program over several years Steinar Bjartveit and KEIRON has helped us build a community of traders across geographical and cultural barriers.

Ulf Eriksen, Head of Nordic & UK Trading and Origination, Statkraft Energi AS