Heltens reise – Troja

Her vant grekerne verden mens de hevnet tidenes bruderov. Men også Romerrikets fødsel kan føres tilbake hit. Her vant Akillevs evig ære, samtidig som han fant sin død. Og her beseiret Odyssevs trojanerne med sin snedige plan. Hjemreisen ble desto lengre.

Kurset utforsker lederes skyggesider, alt man kan bli blendet av i jakten på ære og udødelighet. ”Livet er en reise”, sier vi idag, og peker på at mennesket alltid er i utvikling mot noe, alltid underveis.

Troja er mytenes by. På dette stedet starter alt. De greske heltene dro til Troja for å kjempe tidenes største slag. Ved mot og kløkt falt til slutt byen. Men for noen skulle hjemreisen vise seg vel så strabasiøs. Her veves gudesagn, heltekvad og fakta sammen til en fascinerende fortelling som fortsatt griper med sine eventyrlige bragder, sine voldsomme følelser og med sitt underliggende budskap om en reise vi alle foretar: en reise mot større selvinnsikt.
På sin ferd møter Odyssevs en rekke farer som truer ham på livet. Ved siden av å være spennende kan møtene forstås som møter med krefter i Odyssevs selv. Slik treffer heltemyten nåtidens tenkning. Ved systematisk å møte og overvinne de prøvelser vi alle møter, kan vi vinne økt selvinnsikt og virkeliggjøre oss selv.

 

I Athen overtar filosofien religionens plass. Her grunnlegges de store skolene til vestens største tenkere; Sokrates, Platon, Aristoteles. Her står demokratiets vugge. Her møtes Odyssevs og Sokrates, den homerske psykologi og den vestlige selvforståelsen. Og når ledergjerningen i dag starter med devisen ”kjenn deg selv” blir det desto viktigere å foreta en slik reise. Seminaret kjøres på en båt fra Istanbul til Athen, og bindes sammen av ledelsestemaer og øy-stopp underveis.

Their Leadership program was truly a unique experience integrating modern leadership theories with historical examples of greatness. The program brought my European Leadership Team closer together and made us understand better the cultural and organisational challenges in a global matrix organisation.


Stein Jacobsen, tidl. President Europe, ResMed Inc