Det Platonske Akademi – Lucca

Autentisitet er et moderne fyndord for godt lederskap, og vi hører ofte antagelsen om at ”bare du er deg selv – så er det godt nok”.

Faglig sett trekker vi veksler på moderne ledelsesteori og caset: Renessansen. Ser vi nærmere på denne tiden  finner vi et utrolig ledernettverk i hjertet av utviklingsprosessen – knyttet rundt bankmannen Lorenzo de’ Medici. Han ledet Firenze i byens storhetstid, da personer som Michelangelo og Leonardo da Vinci fylte byen. Rundt Lorenzo oppstod det en krets av forretningsfolk, diktere, filosofer og venner som søkte noe mer. I denne kretsen fantes humanismens grunnleggere, de som la fundamentet for hva vi i dag tenker om mennesket. De møttes jevnlig til samtaler, måltider, lesning og reiser i Toscana. De kalte seg for Det Platonske Akademi.

På dette seminaret leier vi en renessansevilla i Toscana og gjenåpner Lorenzos Platonske Akademi. Vi legger opp til forelesninger og bokbad i Villaen, ekskursjoner til Leonardo da Vincis fødeby, Firenze, Puccinis Lucca og vandringer i Dantes fotspor. Men viktigst av alt er de gode samtalene om essensen i lederskap, som danner den røde tråden i hele seminaret.

KEIRON gir seg ikke før de får resultater!


Olav Akselsen, Sjøfartsdirektør, Sjøfartsdirektoratet.