Et fellesskap av borgere i Venezia

Venezia hadde verken helter eller naturlige ressurser. Grunnlagt i en sump av flyktninger på vei bort fra Attila. Men gjennom tusen år bygde de opp en kapital som få andre kunne måle seg med: Borgerskap og samhold.

Byen ble Europas fremste kjøpmannssenter, møtestedet for alle handelsveier. Når du ingen ressurser har, så får ressursene komme til deg. Byen sydet av individuelle foretak, rikdom og skjønnhet. Men ingen borger var viktigere enn byen selv. Ingen handelsavtale sterkere enn byens beste. Og ingen fremmed makt skulle vinne eventyrbyen som fløt på vannet. Hvilken organisasjon ønsker seg vel ikke et slikt konkurransefortrinn? Glem motivasjonsteorier og belønningssystemer! Den sterkeste motivator er knyttet til sosial identitet og citizenship. Faglitteraturen bobler over av artikler om temaet. I vår flyktige, frigjorte tid trakter alle organisasjoner etter dette. Og folk lengter etter det også. Vi savner et fellesskap.

VeneziabrosjyreSeminaret i Venezia passer for:

  • Enhver organisasjon som ser et konkurransefortrinn i en lokal eller særskilt tilhørighet
  • De som ønsker å bygge en sterk sosial identitet i organisasjonen
  • Ledere som vil motivere medarbeidere gjennom borgerskap og commitment
  • Organisasjoner som må balansere mellom mangfold og samhold
  • Ledere som skjønner at de må både forme og reflektere fellesskapets sosiale identitet

Programmet er strålende bra og spekket med lærdom, opplevelser for hode og hjerte. Som alltid, evner dere å løfte oss både intellektuelt og faglig. Dere legger igjen viktige spor som vi følger lenge.

Linda Bernander Silseth, tidl. adm.dir., Flytoget