Fluenes Herre: Samspill og motspill

Hvordan få mennesker til å jobbe sammen mot et felles overordnet mål?

Kick-off samlinger virker ikke. Motivasjonsseminarer varer kortere enn fotballtrenerne som holder seminarene. Ingen leser de glansede verdiutsagnene som toppledelsen har diskutert seg frem til. Det finnes ingen enkle svar utenom det vanskelige svaret: Samspill og måloppnåelse ligger i forståelse og påvirkning av gruppens dynamikk. Grupper som ikke forstår seg selv, kan være livsfarlige for andre og, ikke minst, seg selv.

Dette er aktuelle tema:

  • Gruppedynamikk på hovedveien og på avveier
  • Den sjokkerende innsikten i Fluenes Herre – konflikt er alltid en mulighet
  • Tendensen til å splitte ting i sort og hvitt, vondt og godt
  • Jakten på syndebukker
  • Kamp mellom fraksjoner – selv i de beste familier og idealistiske bevegelser
  • Konflikter i emning – hvordan unngå dem, hvordan løse dem
  • Selvdestruktivitet i organisasjoner

Vi tar utgangspunkt i en av de beste bøker om gruppedynamikk, Fluenes Herre, og kobler moderne teori og forskning mot denne. Boken gir innblikk i irrasjonelle prosesser i samspill og hvordan man kan håndtere disse. Fornuft er ikke alltid nok. På papiret kan enhver plan og lagoppstilling se riktig ut, men i prosessene som utspilles kan alt gå motsatt vei. Ledere bør ha varselklokker for å fange opp slike bevegelser tidlig. Da har de større spillerom for å gjøre noe med det. Hvis ikke, kan man miste kontrollen over prosessen og all resultatoppnåelse forringes.

Steinar's story telling skills bring to life the lessons of leadership in the backdrop of historic leadership figures; an inspiration to the whole organisaton.

Grethe Moen, President & CEO, Petoro