Multikulturelt lederskap - Còrdoba-Granada

Middelalderen var ikke så mørk som mange vil ha det til. Et sted skinte Europa som en briljant juvel: I det muslimske Spania, det araberne kalte al-Andalus. Córdoba og Granada representerte det ypperste innen arabisk kunnskap og kultur.

Córdoba var Europas kunnskapssenter, det uimotståelige midtpunkt som alt kretset rundt. Granada var eventyrbyen i fjellene, muslimenes siste skanse i Spania, der skjønnhet og storhet speilet fjellsidene i Sierra Nevada.

Her klarte man det mesterstykket vi strever med i dag. Jøder, kristne og muslimer levde side om side. De respekterte hverandres religioner og levesett. Men de bygde ikke bare en fredelig sameksistens, de bygde Europas største kompetansesenter. Her blomstret nyvinninger innen matematikk, astronomi, arkitektur, filosofi, medisin, landbruk og litteratur. Gjennom muslimsk Spania kom ny og glemt kunnskap til resten av Europa og la fundamentet til det moderne Europa. Byene sydet av multikulturelt mangfold, og dette var ikke et problem, men et fortrinn. Selv utenforstående fra det kristne Vest-Europa måpte over byenes sagnomsuste prestasjoner. I nesten 800 år preget sameksistensen Spania - før den ble erstattet av et av de mest fremmedfiendtlige regimer Europa noensinne har sett.

Hvis historien er en lærebok, så er få steder så relevante i dag som Córdoba og Granada. Seminaret besøker begge steder. Vi bruker moderne teorier og forskning for å forstå hva som skjedde, og trekker så lærdommen over til vår egen tid og deltakernes organisasjonsliv. Blant temaene:

  • Resultatoppnåelse i en multikulturell hverdag
  • Utfordre dine egne fordommer mot det fremmede
  • Respekt og toleranse som kilde til storhet
  • Rendyrking av egne styrker eller å omfavne forskjellighet

Betydningen av mestring, menneskelige ytelser og begrensninger kan vanskelig overdrives i en kompetansebedrift. I Forsvarsdepartementet har vi i så måte og gjennom flere år hatt stor nytte og glede av John Steinegers kompetanse som rådgiver og inspirerende foredragsholder.

Fridthjof Søgaard, direktør for strategisk utvikling, Forsvarsdepartementet