You cannot not communicate

Når ledere snakker om kommunikasjon, skjer det ofte med vekt på budskap, presentasjonsteknikker og bruk av sosiale medier. Det finnes et langt mer interessant fokus: Lederen selv.

All atferd er kommunikasjon, ikke bare verbal eller skriftlig atferd. Det har psykologer visst i lang tid. Men hvis all atferd er kommunikasjon, så følger logisk sett et kinkig problem: Du kan ikke skru av atferd. Ikke-atferd eksisterer ikke. Kun ved død forsvinner atferd. Så lenge du lever er atferden på. Dermed kan du heller ikke skru av kommunikasjon fordi all atferd er kommunikasjon. Følgelig: You cannot not communicate. Du vil alltid kommunisere enten du vil det eller ikke. Intensjon om budskap spiller liten rolle. Det er hvordan de oppleves og forstås som betyr alt.  Og dette har ledere visst i lang tid.

Dette aspektet ved kommunikasjon rommer alfa og omega. Det har preget psykologi, gruppedynamikk og terapi i en årrekke. Det forklarer hvordan du blir forstått og misforstått. Det belyser dine skyggesider ved deg selv som du ikke ser. Framfor alt viser det hvordan mennesker påvirker hverandre. Kommunikasjon påvirker alltid andre mennesker, på godt og vondt. Det er vårt sterkeste våpen i innflytelse. Hva da hvis du ikke er bevisst din egen kommunikasjon? Her feiler ofte ledere. De blir loose cannons on the deck. De skjønner nemlig ikke at deres fremste talestol er deres liv og deres handlinger, ikke deres ord. Folk vil glemme dine taler, men de vil huske dine gjerninger. You cannot not communicate

Kommentar fra en toppleder som har vært med på utallige lederutviklingsprogram etter første samling: "Dette har vært de mest interessante timene jeg har hatt på lenge". 

Kari Skybak, HR-sjef, Flytoget