Times change. People don’t.

Det er noe tidløst i ledelse, noe universelt. Noe som gjelder på tvers av tid og rom. Noe som allerede har blitt gjort. Noe som ennå ikke har skjedd. Det beste lederskapet skjer ikke nødvendigvis i vår tid. Folk har utrettet storverk før. Lær av de beste, det er her det tidløse viser seg. 

Les mer om vår filosofi

Vinterseminar

Grefsenkollen 18. januar 2019

KEIRON’s Vinterseminar er en dag for visdom, refleksjon og opplevelser. Som før holder vi seminaret på

Grefsenkollen, men denne gangen utvider vi med teaterstykket ”OSLO” på kvelden. 

Vi kobler temaet Motsetninger kan overstiges med oppsettingen av den Tony-awards-vinnende OSLO på Det Norske Teatret. Musikalen handler om Oslo-avtalen der Israel og Palestina klarte det få trodde var mulig. Men det er ikke bare på storpolitikkens arena at dette temaet gjør seg gjeldende. Ledergrupper har per default i seg interessemotsetninger og spenninger. Det har parforhold også.

 

 


Renessanseledelse – Firenze

Firenzeseminar 25.-29. mai 2019

I tusen år har Europa skyndet seg langsomt. En mørketid, hviskes det. Men så hender det noe. I Italia, men fremfor alt i Firenze. Et vårslepp uten like. Forandringens tidsalder er ikke nå, den fantes da! Vi kjenner navnene: Leonardo, Michelangelo, Botticelli. Tror du det er ren tilfeldighet at alle disse dukker opp innenfor en kort periode i Firenze? Da har ikke byen noe å lære deg.  Men hvis det ikke er tilfeldig ...?

Påmelding skjer til: steinar.bjartveit@keiron.no

Kraft & tilstedeværelse

KIERKEGAARD-SEMINARENE 2018-2019

Gjennom høsten 2018 og våren 2019 holder vi et Kierkegaard-seminar som går over 3 enkeltdager og en langhelg i København. Fokus ligger på Kierkegaards syn om selverkjennelse og det å velge seg selv. Sentrale tekster drøftes. Subjektets vei går gjennom gleder og fortvilelser.


Og vi relaterer dette til spørsmål om lederskap og egenutvikling. Seminaret holdes i samarbeid med anerkjente Kierkegaard-kjennere som Pia Søltoft, Joakim Garff og, ikke minst, Søren Kierkegaard Forskningscenteret i København.


Hvis du ønsker mer informasjon nå - ta kontakt med steinar.bjartveit@keiron.no

Fremtidige ledere? Lucca-kurset for våre skoleelever er en unik investering  i dannelse og lederskap.

Astrid Søgnen, Direktør, Utdanningsetaten i Oslo kommune