Times change. People don’t.

Det er noe tidløst i ledelse, noe universelt. Noe som gjelder på tvers av tid og rom. Noe som allerede har blitt gjort. Noe som ennå ikke har skjedd. Det beste lederskapet skjer ikke nødvendigvis i vår tid. Folk har utrettet storverk før. Lær av de beste, det er her det tidløse viser seg. 

Les mer om vår filosofi

Vinterseminar 2020

Grefsenkollen 6. januar 2020

Vinterseminar på Vismennenes Dag 6. januar

Ibsens kvinner – selvstendighet og vilje til makt

Årets Vinterseminar fokuserer på Ibsens selvstendige kvinneskikkelser, og da spesielt Hedda Gabler. Ibsen skildrer disse kvinnene i definerende øyeblikk i livet. Noen lykkes, noen går under. Framfor alt ønsker de noe, lengter etter noe, vil gjøre noe ut av livet. Vi tenker dette er et sentralt budskap for både kvinner og menn og ledere.

Renessanseledelse – Firenze

Firenzeseminar 24.-28. mai 2020

I tusen år har Europa skyndet seg langsomt. En mørketid, hviskes det. Men så hender det noe. I Italia, men fremfor alt i Firenze. Et vårslepp uten like. Forandringens tidsalder er ikke nå, den fantes da! Vi kjenner navnene: Leonardo, Michelangelo, Botticelli. Tror du det er ren tilfeldighet at alle disse dukker opp innenfor en kort periode i Firenze? Da har ikke byen noe å lære deg.  Men hvis det ikke er tilfeldig ...?

Påmelding skjer til: steinar.bjartveit@keiron.no

Heltens reise

Troja-seminar 18.-23. juni og 21.-26. juni 2020

I juni 2020 arrangerer KEIRON to Troja-seminarer. Begge seminarene holdes på båt og følger i Homers kjølvann. Vi leier vår egen båt for seminaret. Det ene seminaret går fra Athen til Istanbul, det andre fra Istanbul til Athen. Ellers er de like.

Dette er en fantastisk faglig opplevelse. Vi jakter historien om Trojakrigen og de skarpeste mytene og heltene verden har hørt om. Alt du trenger å vite om ledelse finner du her. Virkeliggjøring og selvforståelse står på agendaen. Vi skal se gudenes fjell på Delos og tusenårgamle borgmurer på vindblåste Troja. Vi håper du kan bli med.

 

For mer informasjon og påmelding kontakt: steinar.bjartveit@keiron.no 

Kraft & tilstedeværelse

KIERKEGAARD-SEMINARENE 2019-2020

Gjennom høsten 2019 og våren 2020 holder vi et Kierkegaard-seminar som går over 3 enkeltdager og en langhelg i København. Fokus ligger på Kierkegaards syn om selverkjennelse og det å velge seg selv. Sentrale tekster drøftes. Subjektets vei går gjennom gleder og fortvilelser.


Og vi relaterer dette til spørsmål om lederskap og egenutvikling. Seminaret holdes i samarbeid med anerkjente Kierkegaard-kjennere som Pia Søltoft, Joakim Garff og, ikke minst, Søren Kierkegaard Forskningscenteret i København.


Hvis du ønsker mer informasjon nå - ta kontakt med steinar.bjartveit@keiron.no

Betydningen av mestring, menneskelige ytelser og begrensninger kan vanskelig overdrives i en kompetansebedrift. I Forsvarsdepartementet har vi i så måte og gjennom flere år hatt stor nytte og glede av John Steinegers kompetanse som rådgiver og inspirerende foredragsholder.


Fridthjof Søgaard, direktør for strategisk utvikling, Forsvarsdepartementet