Leadership as storytelling

Alle veier fører til Rom. Her har de vært: Byron, Keats, Shelley, Ibsen, Grieg, Bjørnstjerne og Undset. De har reist for, med Goethes ord, å ”finne det midtpunkt et uimotståelig behov trakk meg mot”.

I Roma "benchmarker" vi oss med en tid som var et arnested for store ledere, ikke fordi de var født med sølvskje i munnen, men fordi de hadde lært seg en realpolitisk lekse om hva som virker i ledelse. Disse lederne skrives det fremdeles bøker om for dagens ledere, og vi vil se at det de lærte seg er i forbløffende overensstemmelse med hva moderne teorier om ledelse forteller.

Fortellingens kraft fokuserer på hva som ligger til grunn for ekstrem resultatoppnåelse i turbulente forandringstider. Myten knytter store endringsledere til de få gudebenådede enkeltindividene som forandrer historien. I virkeligheten er slik storslagen ledelse verken sjelden eller mystisk. Å se på lederen som en historieforteller fremhever en eksepsjonell form for resultatbasert ledelse. Resultatene baserer seg på flere egenskaper hos lederen: evne til realpolitisk analyse av situasjoner, til å skape mening for ens følgere, dyktighet i å formidle grunnleggende verdier, og ikke minst viljen til å tro på og leve ut dette gjennom sitt eget liv. Det er her noen ledere skiller seg ut fra mange andre.

 

De står frem som levende eksempler på den grunntanken fellesskapet skal styres etter. De lykkes eller mislykkes i den grad de forstår og tilpasser sin fortelling til den større fortellingen, som i dette tilfellet er Roma selv. 

Fortellingene er sterke. Gjennom teoretiske perspektiver og Romas historie tilpasser vi seminaret til din organisasjons behov. Det kan være et seminar hvor fortellingen om organisasjonen skal perfeksjoneres, hvor ledergruppen vil utforme deres genuine endringsnarrativ eller et seminar hvor en fokuserer på den enkeltes lederfortelling - og dermed bygger et sterkt fundament for autentisitet, karakterstyrke og robusthet.

 

Å gå i Cæsars fotspor ga ledergruppen i SpareBank 1 SR-Bank både inspirasjon, fascinasjon og konsentrasjon om det viktigste av det viktige for både teamets og  SR-Banks videre utvikling.

Terje Vareberg, tidl. adm.dir. i SpareBank 1 SR-Bank og styreleder i Norsk Hydro og Statkraft