David mot Goliat

Det usannsynlige, det å seire mot en overmakt, er heller regelen enn unntaket hvis man spiller sine kort riktig.

David mot Goliat er den episke fortelling om en ung gjetergutt som slår en formidabel opponent mot alle odds. Har vi feiltolket fortellingen og dermed fratatt oss muligheten til virkelig å skjønne hva denne legenden har å fortelle oss? Kan man endre spillereglene slik at man kan utnytte det som tilsynelatende er overmaktens fordel? Og forstørre og perfeksjonere sine egne? Ledere og organisasjoner feiler ofte her. Det å være underdog kan bli din største styrke.

Våre motstandshelter under andre verdenskrig oppdaget denne hemmeligheten. Du kan endre spillereglene og ikke la deg dupere av overmakten. Men det forutsetter at du er tro mot egne verdier og mål, og at du har utholdenhet og entusiasme til å stå løpet ut.  Uansett hvilken prøvelse du blir utsatt for.

Kanskje var det også elementer av Thanatos, slik Freud kunne ha tolket det. Lengselen etter destruksjon i konflikt med lysten til å leve. Når man først hadde overlevd en alvorlig hendelse og kjente angsten for døden forsvinne, ble denne erstattet av en følelse av uovervinnelighet. Som man søkte pånytt og pånytt. Ved å bli kjent med våre helter fra andre verdenskrig, hvem var de og hva som drev dem, kommer vi nærmere vår egen nære historie og vår fortelling som nasjon.  Den påvirker oss den dag i dag langt mer enn vi liker og tror.

Mye av programmet vil derfor finne sted på Akershus festning. Et festningsverk midt i Oslo som har vært beleiret, men aldri hærtatt. Festningen har vært sentral i Norges historie gjennom 800 år, særlig under andre verdenskrig. Vi er blitt gitt nøkler til å kunne åpne rom og områder som viser hvordan man beskyttet seg mot ytre fiender. Festningen, samt historiene om enkeltmennesker og hendelser fra andre verdenskrig, gir deltakerne muligheten til å reflektere over egne forsvarsverk og mestringsstrategier, både som personer og organisasjoner. 

Seminaret passer for ledere både i private og offentlige virksomheter som ønsker å stå bedre i møte med en overmakt; enten det er sterke konkurrenter, endrede rammebetingelser, eller at man er en liten aktør. Eller kanskje man rett og slett har lyst til å være en David med alle underdogens fordeler. Seminaret fokuserer på deltakernes utfordringer og gir derfor både en faglig fordypning og praktisk nytte.