Ledere skal ikke ønske makt for maktens skyld. Da blir de farlige. Men de er nødt til å bruke makt klokt og effektivt for å nå resultater. Maktens sanne ansikt er særdeles pragmatisk.