Skillet mellom ledere og
administratorer går på kongstanke. Lederskap følger ikke med lederstillingen. Hvorfor vil du være leder? Der dirrer det evige spørsmålet om lederskap.

Deres fokus på kongstanke, makt og verdighet er meget nyttig
– de er de beste på dette.


Helge Leiro Baastad, Konsernsjef, Gjensidige Forsikring